Filmklip fra 1920erne - 30erne, 8.-10. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Hvis man om morgenen ikke har præsenteret eleverne for periodens skoleliv, vil jeg foreslå, at man gør dette under fælleslektionen historisk indsigt.

Det kan være en ide at præsentere eleverne for det, der sker i det omkringliggende samfund i den udvalgte periode, således at eleverne får en indsigt i og en forståelse for, levevilkår og samfundsstrukturen i perioden. Man kan ikke nå at arbejde med hele perioden i et historisk perspektiv, men man kan udvælge nogle de væsentlige begivenheder, således at eleverne oplever en forståelse for, hvorfor skolen fungerer, som den gør, og hvilken rolle den har i samfundet i den udvalgte periode.

Filmklip fra 1920erne – 30erne

 Lad eleverne se filmklip fra temaet 100års barndom på DR Skole.

Lad derefter eleverne beskrive de enkelte filmklip i hver periode og derudfra reflektere over skolelivet og barndommen i perioderne.

Lad eleverne komme med bud på, hvad der overrasker dem mest i disse filmklip, og lad dem begrunde deres valg ud fra konkrete eksempler.

Lad eleverne byde ind med, hvordan de forestillede sig at datidens børn oplevede denne periode.

Find filmklip fra 100 års barndom her

Der er fri adgang til DR Skole ved brug af UNI-Login.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.