Historisk indsigt - Genforeningen, 8.-10. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Hvis man om morgenen ikke har præsenteret eleverne for periodens skoleliv, vil vi foreslå, at man gør dette under fælleslektionen historisk indsigt.

Det kan være en ide at præsentere eleverne for det, der sker i det omkringliggende samfund i den udvalgte periode, således at eleverne får en indsigt i og en forståelse for, levevilkår og samfundsstrukturen i perioden. Man kan ikke nå at arbejde med hele perioden i et historisk perspektiv, men man kan udvælge nogle de væsentlige begivenheder, således at eleverne oplever en forståelse for, hvorfor skolen fungerer, som den gør, og hvilken rolle den har i samfundet i den udvalgte periode.

Afstemningen og genforeningen

I denne periode, der også kaldes mellemkrigstiden, er det nærliggende at tale om genforeningen. Tal med eleverne om afstemningen omkring Sønderjylland og genforeningen.

Benyt evt. anskuelsestavlerne:

Kongen rider ind i Sønderjylland 1920

Kongen modtager Dannebrog på Dybbøl

Det haver så nyligen regnet

I forbindelse med at man taler om genforeningen, kan man lade eleverne synge ”Det haver så nyligen regnet ”af Johan Ottosen, 1890. Find tekst og melodi her

Efter tabet af Sønderjylland i 1864 blev danskerne i Nordslesvig udsat for et stigende pres. I Sønderjylland afskaffede man næsten helt det danske sprog. Hvis man sang danske sange eller blot brugte navnet Sønderjylland, kunne man risikere at blive retsforfulgt. Men danskheden lod sig ikke knække af det. Igennem de mange år, hvor Sønderjylland var tysk, var der en stadig kamp for, at man i dette område kunne få lov til at blive dansk igen.

”Det haver så nyligen regnet” blev sunget første gang ved foreningen Studenter-Samfundets Sønderjyske Samfunds besøg i København i marts 1890. Først 30 år senere blev Sønderjylland igen dansk. Sangen ”Det haver så nyligen regnet” er nærmest blevet en markering af genforeningen. Mange sønderjyder vil kunne huske denne sang, og den er blevet sunget meget i skolerne i Sønderjylland siden da.

Ideer fra konkrete undervisningsforløb:

Historie 4.-7. klasse, 1920erne-30erne

Lad evt. eleverne arbejde med DR Skoles undervisningsmateriale omkring afstemningen. Find det her

Der er fri adgang til DR Skole ved brug af UNI-Login.

Baggrundsartikler m.m.:

Børneliv 1920’erne-30’erne

Skolens udvikling 1920’erne-30’erne

Rigsarkivets skoletjenestes tema om Sønderjylland og genforeningen

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen