Historisk indsigt - Ungdomsskoler, 8.-10. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Ungdomsskolen blev regelfast i 1942. Formålet var at uddanne ungdommen og give unge gode og meningsfulde fritidstilbud.

Ungdomsskolen skulle i denne periode blandt andet styrke demokratiet i en tid, hvor totalitære politiske strømninger udgjorde en væsentlig trussel mod demokratiet.

Tal med eleverne om ideen bag ungdomsskolerne, og hvilken betydning de fik for unge mennesker og deres uddannelse.

Brug evt. disse tavler at tale ud fra.

Lov om ungdomsskoler 1942 tavle nr. 25009

Ungdomstyper nr. 25010

Kort over ungdomsskoler i Danmark tavle nr. 25011

Former for ungdomsskole tavle nr. 25012

Fag i ungdomsskolen tavle nr. 25013

Tilskud til ungdomsskoler tavle nr. 25014

Baggrundsartikler m.m.:

Børneliv 1920’erne-30’erne

Skolens udvikling 1920’erne-30’erne

Ungdomsskolens historie

Efterskolens historie

Se hele betænkningen vedr. undgdomsskoler mv., 1952 her.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.