Historiske lege, 1.-3. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Der opfordres til, at man lader børnene lege ude i denne lektion. Børn oplever ofte, at der udendørs er højre til loftet, der er mere plads at bevæge sig på og mulighed for at støjniveauet kan hæves, uden at det er generende. De normale strukturer og roller, som børnegruppen har i deres indendørsleg, brydes i uderummet, hvor der ofte er andre kompetencer der kommer i spil.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at børnene får indsigt i, og forståelse for, børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at lære børnene at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra mellemkrigstiden.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet