Historiske lege, 0. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Der opfordres til, at man lader børnene lege ude i denne lektion. Børn oplever ofte, at der udendørs er højere til loftet, der er mere plads at bevæge sig på og mulighed for at støjniveauet kan hæves, uden at det er generende. De normale strukturer og roller, som børnegruppen har i deres indendørsleg, brydes i uderummet, hvor der ofte er andre kompetencer, der kommer i spil.

Der er til 0. klasse udvalgt nogle lege fra perioden, som ikke er typiske kønsopdelte. Meget pædagogisk arbejde med børns relationer og venskaber foregår ofte stillesiddende og gennem dialog. Men børn lærer på mange forskellige måder, og netop gennem legen er der en bred vifte af muligheder for at arbejde med børns trivsel, samarbejde og respekt for hinanden.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne gennem leg og bevægelse arbejder med samarbejde og trivsel.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.