Historiske lege, 0. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb

Leg er noget, man gør, det er ikke noget, man tænker over. Men med denne undervisningslektion vil vi gerne opfordre børnene til at tænke over det at lege. Hvad leger piger, og hvad leger drenge? Er der forskel? Hvilke lege er helt forsvundne, og hvilke er ikke, og hvorfor mon det? Hvad sker der når man leger? …

Der opfordres til, at man slutteligt i denne lektion lader børnene lege frit. Giv dem gerne god tid til den frie leg, således at de mærker, at ”leg er noget man gør, det er ikke noget man tænker over”, ligesom det ikke er noget, der skal igangsættes som ”aktiviteter”.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at børnene får indsigt i og forståelse for børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at børnene får mulighed for at reflektere over legens betydning for børnelivet og får kendskab til forskellige former for leg, hvor fantasi, samspil, samarbejde, fællesskab og bevægelse er centrale nøgleord.

Vælg link til fuld tekst i pdf for at se hele oplægget.