Historiske lege og frikvarteret, 1. - 3. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Leg er noget, man gør, det er ikke noget, man tænker over. Med denne undervisningslektion vil vi gerne opfordre børnene til at tænke over de lege, de leger i frikvarteret.

Hvad bruger manfrikvarteret til? Hvad leger piger, og hvad leger drenge? Hvilke lege legede man før i frikvarteret, som man ikke længere leger? Hvad sker der, hvilke følelser får man, når man har leget godt i frikvarteret? Hvem leger man med i frikvarteret?… osv.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at børnene får indsigt i og forståelse for børnelivet set gennem legen i et historisk perspektiv.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at børnene får mulighed for at reflektere over frikvarterets betydning for skoledagen og får kendskab til forskellige former for leg, hvor fantasi, samspil, samarbejde, fællesskab og bevægelse er centrale nøgleord.

Vælg link til fuld tekst i pdf for at se hele oplægget.