Inspiration til projektuge – 8.-10. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af Inspiration til projektuge - 8.-10. klasse:

De 14-17-årige elever fik først fra 1972 undervisningspligt. De har således, gennem størstedelen af de sidste ca. 200 år, kun for en lille gruppes vedkommende gået i skole. Derfor giver det mening, at eleverne i denne aldersgruppe bør arbejde anderledes med temaet end de yngre elever, der i temaugen kan prøve kræfter med tidligere tiders skolegang.

Der er derfor i dette materiale opstillet ideer til, hvordan denne målgruppe kan arbejde projektorienteret med temaet: Vi skaber skolen, skolen skaber os.

For at projektarbejdet bliver en succes, kræver det en god forberedelse sammen med eleverne, og det kræver, at man sammen opstiller klare mål og forventninger til et sådant selvstændigt arbejde. Projektugen bør forberedes således, at eleverne har skrevet deres problemformuleringer, arbejdsplaner, opstillet læringsmål og lagt en plan for formidlingen, og hvordan et evt. produkt udvikles, inden ugen påbegyndes.

I dette inspirationsmateriale er der beskrevet nogle få konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde projektorienteret med dette tema. Ligeledes er der opstillet ideer til konkrete  undervisningsforløb og fælles aktiviteter. Der kan også hentes ideer i materialet målrettet 4.-7. klasse under de enkelte lektioner for temaugen.

Ved at bryde dagen op med fælles aktiviteter med inspiration fra skolens historie siden 1814, kan man bl.a. sikre en fælles referenceramme for eleverne omkring temaet. I afprøvningen af denne projektuge var der positive tilbagemeldinger fra både undervisere og elever omkring, at deres selvstændige arbejde dagligt blev suppleret af disse fælles aktiviteter. Eleverne oplevede dette som gode indspark og inspiration til deres projekt. Underviserne oplevede, at den fælles referenceramme, der derved blev skabt, gav en god fællesforståelse for temaet, og eleverne fik mulighed for en bredere indsigt i skolens historie, hvilket gjorde, at de havde en bedre forståelse for hinandens opgaver i fremlæggelsesfasen.

  1. Det primære mål med denne projektuge er, at eleverne opnår indsigt og viden om hverdags- og skolelivets udvikling i Danmark gennem de sidste ca. 200 år og derved får mulighed for at sætte udviklingen af grundskolen, som en kulturbærende institution i Danmark, ind i en samfundsmæssig nutidig kontekst for at kunne skabe deres egne visioner for skolen og skolelivet i fremtiden.
  2. Det sekundære mål med denne uge er, at eleverne får mulighed for at arbejde selvstændigt og projektorienteret. De får derved mulighed for bl.a. at opnå viden om og indsigt i planlægning, styring og organisering ved, at de selvstændigt eller i samarbejde med andre elever tilrettelægger processen fra idé til fremstilling og formidling af et færdigt ”produkt”.

Vælg Fuld tekst i PDF for at læse hele vejledningen.