Læsning 1.-3. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb

Med denne undervisningslektion vil vi gerne give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan elever blev undervist i skolen i 1860erne-70erne. Vi har valgt at arbejde med Kaalunds dyrefabler og lade børnene høre nogle af disse, da disse et tidstypiske for den børnelitteratur, der var at finde i 1800-tallet.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem datidens børnelitteratur.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får kendskab til et udvalg af Kaalunds dyrefabler og mulighed for at arbejde med genfortælling og tolkning af disse.

Vælg link til fuld tekst i pdf for at læse hele undervisningsforløbet