Zoologi, 1.-3. klasse

klik her for fuld tekst som pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Der er i denne lektion valgt at sætte fokus på slangen som emne. Dels for at skabe sammenhæng til bibelfortællingen om Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have, og dels fordi det fascinerer mange børn at tale om slanger. Synet af eller forestillingen om en slange vækker hos de fleste mennesker angst eller en skrækblandet fascination.

Slanger er krybdyr. De største slanger findes blandt kvælerslangerne. Fx kan en netpyton og en anakonda blive næsten 10 m lange. Disse er ikke medtaget i denne lektion, hvor vi har valgt at koncentrere os om de to slangearter, der findes i Danmark, snogen og hugormen.

Med denne undervisningslektion vil vi ligeledes gerne give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan elever blev undervist ud fra anskuelsestavler i skolen i 1920erne-30erne. Lektionen i naturhistorie handler for alle klassetrin om slanger, men med forskeligt pædagogisk greb, der afspejler datidens skolegang med både anskuelsesundervisning og skolebøger.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem brugen af anskuelsestavler i undervisningen.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan billeder kan understøtte dialogen og forståelsen for emnet i naturhistorie. Eleverne får ligeledes mulighed for at opnå viden omkring de to slangearter, der findes i naturen i Danmark.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet