Zoologi, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Med denne undervisningslektion vil vi give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan elever blev undervist ud fra anskuelsestavler i skolen i 1920erne-30erne. Lektionen i naturhistorie handler for alle klassetrin om slanger, men med forskelligt pædagogisk greb, der afspejler datidens skolegang med både anskuelsesundervisning og skolebøger.

Til denne målgruppe er der vedlagt en originaltekst fra Wilhelm Balslev og P Andersens Lærebog i zoologi fra 1937.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem brugen af anskuelsestavler og originaltekster fra en af datidens skolebøger.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan bl.a. billeder kan understøtte dialogen og forståelsen for emnet i naturhistorie. Eleverne får ligeledes mulighed for at vurdere datidens faglige undervisningstekster samt arbejde fagligt med emnet, slanger.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.