Religion 1.-3. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb

Med denne undervisningslektion vil vi gerne give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan elever blev undervist i skolen i 1860erne-70erne. Vi har valgt, at eleverne skal have kendskab til Fadervor og prøve at lære dette vers udenad og overhøres i dette dagen efter.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem kendskab til skolens og kirkens forhold til hinanden gennem denne periode.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får kendskab til en af de helt centrale bibelske fortællinger; Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.