Religion, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Med denne undervisningslektion vil vi give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan datidens elever blev undervist i 1860erne-70erne. Vi har valgt, at lade dagens bibelhistorie handle om Moses og Egyptens ti plager. Eleverne skal til næste lektion øve sig i at kunne fremsige De ti Bud.

Bibelen beskriver Egyptens ti plager i Anden Mosebog fra kapitel 7, vers 14 til kapitel 12, vers 36. Gud brugte de ti plager som straf, fordi egypterkongen Farao ikke ville lade israelitterne drage bort fra Egypten. De ti plager bestod i, at vandet i Nilen skulle blive til blod, der ville komme frøer, myg, fluer, kvægpest, bylder, hagl, græshopper, mørke, og den førstefødte skulle dø.

Den danske lærer Jeppe Tang Andersen (1828-1904) opregnede de ti plager i et rim i bogen Bibelhistorie fra 1865:

Vand til blod og frøers mængde/myg dernæst Ægypten trængte/ utøj, pest, og bylders nød/ hagl, græshop, mørke, død.

Denne remse er der stadig mange, der bruger i undervisningen. Elevernes oldeforældre og bedsteforældre vil bestemt kunne huske, at de skulle lære denne remse udenad.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem kendskab til skolens og kirkens tidligere forhold til hinanden.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får kendskab til en af de helt centrale bibelske fortællinger: Egyptens ti plager.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.