Religion 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Med denne undervisningslektion vil vi gerne give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan datidens elever blev undervist i 1920erne-30erne. Vi har valgt, at eleverne skal overhøres i  De ti Bud , som var lektien fra i går. Dagens bibelhistorie handler om Moses og De ti Bud.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får kendskab til nogle af de helt centrale bibelske fortællinger der bl.a. handler om Moses og De ti Bud.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.