Sang, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Vi har i denne lektion i sang valgt, at eleverne skal synge nogle af disse salmer og sange. Ikke kun fordi salmerne er gode og er samtidige med perioden, men også fordi både Ingemann og Grundtvig, har haft deres store påvirkning af børnelivet og skolelivet gennem de seneste 200 år.

Ligeledes er der udvalgt et par fædrelandssange for at illustrere den nationalisme, der var typisk for tiden. At synge sammen skaber fællesskab, energi og glæde. Alle elever kan være med og her har de muligheden for at opleve sang som en naturlig del af hverdagen gennem skolehistorien. Man har altid sunget i skolen, og gør det stadigvæk.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for børnelivet gennem sange og salmer i et historisk perspektiv.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får mulighed for at lytte opmærksomt og opleve glæden ved at synge sammen med andre. De får mulighed for at være deltagende gennem fællessang af ældre sange og salmer, samt opnå en forståelse af sangenes og salmernes tekster.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.