Sang- og klappelege, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Med denne undervisningslektion har vi valgt at sætte fokus på sanglege og klappelege og for en stund genoplive et stykke dansk børnekultur.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet set gennem legen i et historisk perspektiv.
  2. Det sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får mulighed for at reflektere over legens betydning for skolelivet og kendskab til forskellige former for leg, hvor fantasi, samspil, rytme, rim og remser, fællesskab og bevægelse er centrale nøgleord.

Vælg link til fuld tekst i pdf for se læse hele oplægget.