Seksualundervisning 8.-10. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Obligatorisk seksualundervisning blev først indført i det danske skolesystem fra 1970, men faget havde været omdiskuteret i de foregående 100 år. Både normer, kønsroller, lærerens autoritet, manglen på egnet materiale og ikke mindst en markant uenighed om faget skulle eksistere og hvad det skulle indeholde, prægede dog diskussionen om faget – både før og efter 1970.

I Den Blå Betænkning fra 1960 blev seksualundervisning medtaget i listen over timeløse fag og det blev tilkendegivet, at faget var så vigtigt, at skolen burde beskæftige sig med det, selvom det ikke var obligatorisk, og ingen lærer kunne pålægges at undervise i faget. Betænkningen anbefalede en gradvis introduktion til emnet, der koncentreredes om ærlige svar på spørgsmål fra de yngste elever og en grundig orientering inden udgangen af det 7. skoleår, der var det sidste obligatoriske skoleår for alle.

I løbet af 1960erne blev der lavet en grundig udredning og anbefaling af faget, der blev obligatorisk i 1970. Dette skete ikke uden kraftig diskussion, og en efterfølgende sag ved menneskerettighedsdomstolen om, hvorvidt børnene kunne fritages fra faget. Svaret var afvisende. Op gennem 1970erne og 1980erne prægedes undervisningsmaterialerne, og måske også undervisningen, af en mere frisindet seksualopfattelse, særligt over for de mindste børns

Tal med eleverne om den seksualundervisning, der blev obligatorisk i skolen i denne periode. Udform evt. et eksemplarisk forløb og gennemfør dette. Kønsopdel evt. klassen, det kan være lettere at tale med eleverne når de er kønsopdelte.

Lad eleverne se filmklippene

Skole-TV udsendelsen “Du og det andet køn” (1964)

Seksualundervisningen i skolen

Ulla Dahlerup kræver pessar til skolepiger

Lad eleverne lytte til de skønne beretninger ”om det frække” og om teenagerlivet gennem de seneste 100 år. Enterung.dk

Lad eleverne byde ind med deres oplevelser af disse filmklip. Hvad fortæller de om perioden og de unges forhold til sex.

Tal med eleverne om deres oplevelse af undervisningen på baggrund af den eksemplariske undervisningslektion eller filmklippene. Lad eleverne byde ind med, hvis der er noget de har undret sig over. Lad eleverne udtrykke, hvordan de oplever denne form for undervisning.

Sammenlign den eksemplariske undervisningslektion eller Skole-TV udsendelsen, med den måde man talte til børn på i 1800-tallet og det forhold, der dengang var mellem barn og forældre. Lad eleverne byde ind med, hvilke ændringer der er sket og lad dem komme med bud på, hvorfor udviklingen har været således. Lad eleverne sammenligne med nutidens seksualundervisning i skolen. Lad eleverne komme med deres bud på, om de mener det er skolen opgave at undervise eleverne i seksualundervisning. Lad eleverne komme med konkrete bud på, hvad de mener en sådan undervisning bør indeholde.

Vær opmærksom på, at der stadig er elever i denne målgruppe, der har svært ved at tale om dette emne. Lad dem gerne pjatte, men styr gerne undervisningen i retningen af, at der fremkommer konkrete og reelle bud på ovenstående spørgsmål.

Lad evt. eleverne læse artikel Seksualundervisning i skolen i 200 år

Lad evt. drengene læse artiklen Old – Pollution

Baggrundsartikler

Børneliv 1960’erne-70’erne http://skole200.dk/uvm/boerneliv-1960-1970erne/

Skolens udvikling 1960’erne-70’erne http://skole200.dk/uvm/skolens-udvikling-1960-1970erne/

Den blå betænkning http://www.statensnet.dk/betaenkninger/0201-0400/0253-1960/0253-1960_pdf/searchable_253-1960.pdf

Seksualundervisning i skolen gennem 200år http://skole200.dk/uvm/seksualundervisning-skole-200-aar/

Sex og samfund, skole 200 http://bedreseksualundervisning.dk/Default.aspx?ID=31226

Blomsterne og Bierne http://skole200.dk/historier/blomsterne-og-bierne/

Lille artikel i Folkeskolen om masturbation i tidernes skiftende pædagogik

http://www.folkeskolen.dk/503930/old—pollution-

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.

Vælg fuld tekst i PDF for at se hele oplægget.