Skolehistoriens love og andre kilder

En stor del af skolens historie kan belyses gennem de officielle kilder som love, betænkninger og cirkulærer der har lagt de ovenfra kommende retningslinjer for skolens arbejde og rammer.

En del af artiklerne og materialet til UGE200 og på skole200.dk henviser til centrale dokumenter som Skoleanordningerne fra 1814, det Sthyrske Cirkulære og Den Blå Betænkning. En lang række af disse kilder ligger tilgængelige på nettet, på bl.a. AU LIbrary, Campus Emdrup (DPB)s hjemmeside og på det Administrative Bibliotek.

Her kan du finde direkte links til en række af de nævnte kilder:

Skoleanordningen for almueskolevæsenet 1814

Øvrige love for skolevæsenet kan finde i denne digitale samling på AU Library, Campus Emdrup (DPB)

Det Sthyrske Cirkulære

Den Blå Betænkning, 1960

Betænkning om Ungdomsskoler mv. 1952

læs en artikel fra danmarkshistorien.dk om skiftende tiders skolelovgivning her og se oversigt over lovgivningen på skoleområdet her.