Stilletid 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

I en temauge med fuld fart over feltet og mange indtryk, kan det indimellem være godt at lade eleverne få tid til at ”være stille”.

Meningen med denne aktivitet er, at eleverne for lov at sidde stille og fordybe sig i en tegning eller ligge stille og slappe af. Det er ideelt at opdele klassen således, at halvdelen af klassen har stilletid, mens den anden halvdel evt. leger gamle lege. Der er inspiration til disse lege under lektionen Historiske lege.

Vi har i materialet her beskrevet et forslag til, hvordan en sådan stille-aktivitet kunne udformes. Dette kan selvfølgelig gøres på mange forskellige måder, og der bør selvfølgelig tages hensyn til klassens sammensætning og ressourcer.

  1. Det primære mål med denne aktivitet er, at eleverne får mulighed for at få 20 minutters ro, i løbet af dagen.
  2. Det sekundære mål med denne aktivitet er, at ”stilletid” kan afprøves i denne uge og det kan derudfra vurderes, om man vil forsøge at indføre dette, for de mindre elever, i almindelige skolehverdage også.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.