tegning, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Tegning var ikke et fag alle børn havde i grundskolen. På landet var det kun, hvis læreren på eget initiativ tog tegning op. I byen derimod var faget udbredt men kunne nogle steder være forbeholdt drengeklasserne.

Tegning var i denne periode kun sjældent et fag med fokus på elevens kreativitet og udfoldelsestrang. Det gjaldt kun i skoler med et reformpædagogisk indhold, og til dels i faget småsløjd i de yngste klasser og børnehaven.

Oftest var det et praktisk redskabsfag, hvor eleven skulle lære at mestre korrekt gengivelse, og teknikker som perspektiv, dybde og udførelse af ornamentik. Man skulle lære at tegne rigtigt – at tegne noget så det lignede. Formålet var at skærpe elevens iagttagelsesevne, og give en æstetisk opdragelse – en sans for smukke og korrekte linjer og former. Det var også et sigte at forberede eleverne på fremtidige erhverv, hvor en sikker hånd kunne være en fordel. Alt fra arkitekt til skiltemaler eller kontorassistent krævede en sans for orden og klare linjer på papir. Fremtidens husmødre kunne også have gavn af at kunne tegne forlæg til broderi og monogrammer på tøj og linned.

For de yngste elever kunne det bl.a. gøres ved at kopiere figurere på ternet papir, så alle tegnede det samme på samme måde. For de ældre elever kunne de gøres ved at kopiere mere komplicerede mønstre og ved at tegne konkrete genstande så godt som muligt. Klassiske øvelser var at tegne en cigarkasse med perspektiv, en vase, en lampe eller en lysestage. Tegning blev også brugt i fag som naturhistorie, hvor eleverne fx skulle gengive udstoppede eller levende dyr, eller planter. Nogle lærere roste eleverne for en selvstædig udtryksform, andre holdt strengt på at produktet fra alle elever skulle være ensartet.

Da dette er inspiration til et eksemplarisk undervisningsforløb ud fra ovenstående beretninger om, hvordan dette foregik, er der til denne lektion ikke opstillet forslag til læringsmål, deltaljeret planlægning og supplerende tekster og baggrundsartikler. Der henvises til de generelle baggrundsartikler om perioden 1920’erne-30’erne. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne oplever en eksemplarisk undervisningssituation i tegning fra 1920’erne-30’erne. Lad evt. denne lektion i tegning indgå sammen med lektionen om korn eller slanger.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.