Visionsværksted

klik her for fuld tekst i pdf

Med udgangspunkt i den enkelte elevs vision for sit eget skoleliv og læring sættes der fokus på, hvilke fælles visioner den enkelte klasse har for resten af deres skoleliv og for klassens fællesskab.

Der lægges op til en debat om, hvordan man kan skabe en skole, så alle børn bliver så dygtige som muligt. Dette sættes op imod refleksionerne over udtrykket, ”Vi skaber skolen, skolen skaber os”.

I dette ”værksted” skal visionerne have frit løb.