Visitats

Frem til begyndelsen af 1930’erne havde præster og biskopper tilsyn med skolens undervisning. Det foregik bl.a. ghennem de såkaldte visitatser, hvor præsten overværede undervisningen, og derefter skrev rapport om både elevernes og lærerens evner.

Læs en artikel om visitats af historikeren Christian Larsen på Historie-online her.